Firmě O+H

Pro skupinu HENGEGROUP znamenalo politické sjednocení Německa šanci, s pomocí našich východních sousedů, trvale vybudovat naše dosavadní obchodní vztahy a možnost využití potenciálu nových trhů.

Tato šance se naskytla v Praze v roce 1999 se založením firmy O+H stavební hmoty spolu se společníkem panem Jindřichem Otipkou. Hans-Walter Henge a Jindřich Otipka společně v Česku objevili nové surovinové zdroje pro naše stavební produkty.

Díky angažovanosti pana Jindřicha Otipky se vyvíjela jak nákupní tak prodejní spolupráce s firmou HENGE Baustoff. S nástupem Jiřího Vlčka nejdříve jako prokuristy a později jako jednatele byla zvyšující se obchodní agenda dále profesionalizována a vstup na trh v Česku ale také v Sasku, Bavorsku, Rakousku, Polsku a Slovensku jednoznačně urychlen.

Po odchodu Jindřicha Otipky do důchodu je od roku 2017 vedoucím a odpovědnou osobou firmy O+H Jiří Vlček. Díky pronikání na nové trhy a vytrvalému přibývání produktů a služeb do naší nabídky, jsme schopni plnit požadavky zákazníků při zachování vysoké kvality a stále přicházet s novými nápady.