Popílek do betonu

Popílek je produkt z černouhelných elektráren a nedá se zaměnit za popílek ze spaloven odpadních produktů nebo za popel vzniklý jinými spalovacími procesy. Skládá se v podstatě z oxidů křemíku, hliníku a železa, což jsou hlavní složky zemské kůry.

Certifikovaný popílek do betonu dle EN 450 splňuje obě předepsaná kritéria pro stavební materiály a to jak předpis Německého institutu pro stavebnictví týkající se nezávadnosti pro životní prostředí a lidské zdraví, tak podmínky pro použití jako přísady do různých betonů dle EN 206-1 a DIN 1045-2.

Využití popílku zachovává přírodní zdroje, šetří energii na výrobu srovnatelných stavebních materiálů a tím pomáhá trvalé ochraně životního prostředí.

S našimi silnými partnery, velkými skladovými kapacitami, strategicky umístěnými stanovišti a důmyslným logistickým systémem jsme schopni, kontinuálně zajišťovat dodávky popílku našim tuzemským i zahraničním zákazníkům.