Ochrana osobních údajů

§ 1 Informace o získávání osobních údajů

(1) Níže vás informujeme o získávání osobních údajů při používání naší internetové stránky. Osobními údaji jsou všechny údaje, které se vás osobně týkají, např. jméno, adresa, e-mailová adresy, uživatelské chování.

(2) Správcem podle čl. 4 odst. 7 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR) je

HENGE Services GmbH
Interpark 23
D-76877 Offenbach/Pfalz
Germany
Telefon: +49 (0) 63 48 / 98 38-0
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

(3) Jestliže se na nás obrátíte e-mailem nebo pomocí kontaktního formuláře, vámi poskytnuté údaje (vaši e-mailovou adresu, případně vaše jméno a telefonní číslo) uložíme, abychom mohli odpovědět na vaše dotazy. Údaje získané v této souvislosti vymažeme, jakmile již nebude jejich uložení nezbytné, nebo omezíme jejich zpracování, bude-li existovat zákonná povinnost k jejich uložení.

(4) Budou-li některé funkce naší prezentace odkazovat na pověřené poskytovatele služeb, nebo budeme-li chtít využít vaše údaje pro reklamní účely, budete o jednotlivých postupech podrobně informováni, jak je uvedeno níže. Přitom uvedeme i stanovená kritéria pro dobu uložení.

§ 2 Vaše práva

(1) S ohledem na osobní údaje máte vůči nám tato práva:
– právo na informace,
– právo na opravu nebo výmaz,
– právo na omezení zpracování,
– právo vznést námitku proti zpracování,
– právo na přenositelnost údajů.

(2) Kromě toho máte právo stěžovat si na naše zpracování vašich osobních údajů u orgánu dohledu nad ochranou osobních údajů.

§ 3 Shromažďování osobních údajů při návštěvě naší internetové stránky

(1) Při čistě informačním využívání internetové stránky, tedy pokud se neregistrujete ani ním jinak nepředáváte informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč předá našemu serveru. Při prohlížení naší internetové stránky shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky nutné, abychom vám mohli naši internetovou stránku zobrazit a zajistit stabilitu a bezpečnost (právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) věta 1 GDPR):
– IP adresa
– datum a čas všeho požadavku
– rozdíl časových pásem od greenwichského času (GMT)
– obsah požadavku (konkrétní stránka)
– přístupový status / statusový kód HTTP
– aktuální objem přenášených dat
– internetová stránky, z níž přišel požadavek
– prohlížeč
– operační systém a jeho rozhraní
– jazyk a verze softwaru prohlížeče.

(2) Kromě výše uvedených údajů budou na vašem počítači při používání naší internetové stránky ukládány soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které vámi používaný internetový prohlížeč ukládá na váš pevný disk a které podle toho, kde se nachází (zde naším prostřednictvím), zprostředkovávají určité informace. Cookies nemohou spouštět žádné programy ani na váš počítač přenášet viry. Slouží k tomu, aby byla naše internetová prezentace uživatelsky přívětivá a efektivní.

(3) Použití cookies:

a) Tato internetová stránky používá následující typy souborů cookie, jejichž rozsah a funkce jsou uvedeny níže:

– přechodné cookies (k tomu b)

– trvalé cookies (k tomu c).

b) Přechodné cookies jsou automaticky vymazány při zavření prohlížeče. K nim patří zejména cookies relace. Ty ukládají takzvané Session-ID (ID relace), jehož pomocí lze různé požadavky vašeho prohlížeče přiřazovat ke společné relaci. Díky tomu dokážeme znovu poznat váš počítač, kdy se vracíte na naši internetovou stránku. Cookies relace budou vymazány, když se odhlásíte, nebo zavřete svůj prohlížeč.

c) Trvalé cookies jsou automaticky vymazány po uplynutí stanovené lhůty, která se u jednotlivých cookies liší. Cookies můžete kdykoliv vymazat v nastavení bezpečnosti svého internetového prohlížeče.

d) Nastavení svého internetového prohlížeče můžete upravit podle vlastních požadavků, např. povolením cookies třetích subjektů, nebo zamítnutím všech cookies. Upozorňujeme, že případně nebudete moci využívat všech funkcí této internetové stránky.

§ 4 Použití Matomo, dříve Piwik

(1) Tyto internetová stránka využívá webovou analytickou službu Matomo, aby bylo možné analyzovat a pravidelně zlepšovat její využívání. Na základě získaných statistik dokážeme zlepšovat naši prezentaci a učinit ji pro vás jakožto uživatele zajímavější. Právním základem pro používání Matomo je čl. 6 odst. 1 písm. f) věta 1 GDPR.

(2) Kvůli tomuto vyhodnocení budou na váš počítač uloženy soubory cookies (blíže viz § 3). Takto získané informace ukládá správce údajů výlučně na svém serveru v Německu. Vyhodnocování si můžete nastavit smazáním stávajících cookies a zákazem jejich ukládání. Jestliže ukládání cookies zakážete, upozorňujeme vás, že případně nebudete schopni využívat celý obsah internetové stránky. Ukládání cookies zakážete v nastavení svého internetového prohlížeče.

(3) Tato internetová stránka používá Matomo s rozšířením „AnonymizeIP“. Protože jsou pomocí tohoto rozšíření dále zpracovávány zkrácené IP adresy, lze vyloučit zjištění přímého vztahu s osobou. IP adresa, kterou získáme od vašeho internetového prohlížeče pomocí Matomo, nebude spojena s dalšími námi získanými údaji.

(4) Program Matomo je projekt s otevřeným zdrojovým softwarem. Informace tohoto třetího poskytovatele týkající se ochrany osobních údajů naleznete na https://matomo.org/privacy/.

§ 5 Právo na odstoupení

Budou-li vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) věta 1 GDPR, máte podle čl. 21 GDPR právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, budou-li k tomu existovat důvody na základě vašich oprávněných důvodů, nebo bude námitka namířena proti přímému marketingu. V tomto posledním uvedeném případě máte obecné právo vznést námitku, které realizujeme bez uvedení vašich oprávněných důvodů.

Budete-li chtít uplatnit své právo na odstoupení nebo právo vznést námitku, můžete se kdykoliv obrátit na naše kontaktní osoby uvedené pod nadpisem „Odpovědné pracoviště“ a rovněž pomocí kontaktních údajů uvedených v tiráži nebo jinde na naší internetové stránce, nebo odesláním e-mailu na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.